Author: Darko Bašić

37.sjednica

37.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 37.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga I. Izmjena Statuta Škole

Odluka o neposrednom uvidu u rad

Odluka o neposrednom uvidu u rad

Na temelju odredbe članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) i članka 82.Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, na sjednici održanoj 10.veljače 2020. godine donio je sljedeću odluku ODLUKA...

36.sjednica

36.sjednica

1.Jednoglasno se donosi Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredni uvid u rad Školskog odbora Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka.

36.sjednica

36.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 36.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredni uvid u rad Školskog odbora EIOŠ Rijeka

35.sjednica

35.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 33. i 34. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća u cijelosti Izvješće o obavljenoj inventuri za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Godišnji financijski izvještaj za 2019.godinu. 4.Ovom Odlukom...

Upisi u programe obrazovanja odraslih

Objavljen je natječaj za upis polaznika/ca obrazovanja odraslih u programima strukovnih kvalifikacija obrazovnog sektora elektrotehnika i računalstvo za školsku godinu 2019./20. Natječaj za upis možete pogledati ovdje. On-line prijavu možete obaviti ovdje.

35.sjednica

35.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 35. sjednicu Školskog odbora za 03.veljače 2020. godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika sa 33. i 34. sjednice Školskog odbora...