Author: Darko Bašić

19. sjednica

19. sjednica

Odluka 19.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 31. kolovoza 2018. godine. Ad/1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi aneks ugovora o radu vezano za radno vrijeme s zaposlenicama M.R.S. i B.T.  

18. sjednica

18. sjednica

Odluka 18.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 2. srpnja 2018. godine. Ad/1.Ovom Odlukom odobrava se kupnja 6 komada prijenosnih računala Dell Inspiron 5770 od tvrtke Links d.o.o. . u iznosu 25.125,00 kn s PDV-om te odgodom plaćanja od 20...

17. sjednica

17. sjednica

Odluke 17.  sjednice Školskog odbora održane dana 5. lipnja 2018. godine Ad/1.Ovom Odlukom prihvaćaju se zapisnici Školskog odbora sa 12.,13.,14.,15., i 16. sjednice. Ad/2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Prijedlog I.Izmjena i dopuna Financijskog plana Škole. Ad/3.Ovom Odlukom prihvaća se u...

Za 23. sjednicu

Za 23. sjednicu

Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam 23. sjednicu Školskog odbora za 13.prosinca 2018. godine u 16,30 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Usvajanje zapisnika sa 21. i 22....

Za 22. sjednicu

Za 22. sjednicu

Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela,sazivam 22.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o Izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka

Za 21. sjednicu

Za 21. sjednicu

Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam 21. sjednicu Školskog odbora za 04.listopada 2018.godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1. Usvajanje zapisnika sa 17.,18. ,19.,20 sjednice...

Za 20. sjednicu

Za 20. sjednicu

Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela,sazivam 20.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora o radu

Za 19. sjednicu

Za 19. sjednicu

Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela,sazivam 19.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje izmjena Ugovora o radu

Za 18. sjednicu

Za 18. sjednicu

Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam 18. elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Davanje suglasnosti ravnatelju Škole za kupnju 6 kom prijenosnih računala

Natječaj za nastavnika hrvatskog jezika

Natječaj za nastavnika hrvatskog jezika

Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, Zvonimirova 12, Rijeka, raspisuje NATJEČAJ za slobodno radno mjesto NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA –     1 izvršitelj/ica na ODREĐENO puno radno vrijeme  UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju...