Author: Darko Bašić

Nastavnik-ca matematike i računalstva

Nastavnik-ca matematike i računalstva

NATJEČAJ za slobodno radno mjesto 1.Nastavnik/ca matematike i računalstva-1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno  UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakonu o odgoju...

Za 30. sjednicu

Za 30. sjednicu

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam  30. sjednicu Školskog odbora za  9.srpnja 2019. godine u 11 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika 29.sjednice Školskog odbora 2.Donošenje Odluke o II....

29. sjednica

29. sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 27. i 28.  sjednice Školskog odbora održanih 5. ožujka i 16.travnja 2019. godine. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka. 3.Ovom Odlukom prihvaća se...

Upisi u programe obrazovanja odraslih

Objavljen je natječaj za upis polaznika/ca obrazovanja odraslih u programima strukovnih kvalifikacija obrazovnog sektora elektrotehnika i računalstvo za školsku godinu 2019./20. Natječaj za upis možete pogledati ovdje. On-line prijavu možete obaviti ovdje.

Natječaj za upis polaznika

Natječaj za upis polaznika

NATJEČAJ Za upis polaznika obrazovanja odraslih  školske godine 2019./20. 1.Programi strukovne kvalifikacije za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikaciju:    Elektrotehnika i računalstvo(A): – tehničar za elektroenergetiku – tehničar za električne strojeve s primjenjenim računalstvom – tehničar za mehatroniku – tehničar za...