Author: Darko Bašić

49.sjednica

49.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 49. sjednicu Školskog odbora za 01.veljače 2021. godine u 11,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika 48. sjednice 2.Usvajanje Izvješća o obavljenoj inventuri...

Obavijest

Obavijest

Sukladno objavljenom natječaju za radno mjesto strukovnog učitelja dostavljamo poziv za testiranje  kandidata/kandidatkinja kako sljedi: -Pisani test, 02.veljače 2021. u 8,30 sati –učionica broj 2 -Praktična provjera,02.veljače 2021. u 9,30 sati–učionica broj 2 -Intervju(razgovor sa kandidatima),03.veljače 2021. u 8,40 sati...

Obavijest kandidatima

Obavijest kandidatima

Sukladno objavljenom natječaju za radno mjesto strukovnog učitelja dostavljamo obavijest o područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata,kako sljedi: -Pisani test, izvori za pripremu: 1.Pravilnik o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010.,82/2019.,43/2020.) 2.Pravilnik o kriterijima...

Strukovni učitelj

Strukovni učitelj

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u EIOŠ Rijeka od...

48.sjednica

48.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 45., 46. i 47. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se usvajaju II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se usvaja Financijski plan za 2021. i projekcije za...

Kalendar rada

  GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠK. GOD. 2020./2021. • Nastava počinje 07. rujna 2020. godine i završava 18. lipnja 2021. • Škola je obavezna ostvariti najmanje175 nastavnih dana,a za završne razrede 160 nastavnih dana. • Nastavna se godina organizira u...

48.sjednica

48.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 48. sjednicu Školskog odbora za 14.prosinca 2020. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Usvajanje zapisnika 45., 46.i 47. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje...