Author: Darko Bašić

Rezultati testiranja

Rezultati testiranja

Rezultati pismenog testiranja kandidata/kandidatkinja za radno mjesto tajnice Škole, održanog 22.2.2019. T296Y 15 bodova E991A 11 bodova HK544 9 bodova XP488 7 bodova 149LS 4 boda Povjerenstvo za provedbu natječaja,Rijeka 22.2.2019.

Poziv za praktični dio provjere

Poziv za praktični dio provjere

Obavještavaju se kandidati/kandidatkinje,za tajnicu Škole, da će se praktični dio provjere znanja i vještina održati 25.2.2019. u 12,30 sati u učionici broj 47. Pravo pristupa imaju kandidati/kandidatkinje koji su pristupili pismenom testiranju održanom 22.2.2019. Povjerenstvo za provedbu natječaja,Rijeka 22.2.2019.  

Natječaj za tajnika/cu

Natječaj za tajnika/cu

KLASA:112-07/19-01/02 URBROJ:2170-56-19-02-1 Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članka  2. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i...