Author: Darko Bašić

Poništenje natječaja

Poništenje natječaja

Klasa:112-07/18-01/10 ur.broj:2170-56-18-02-1 Rijeka,10.listopada 2018. Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,5/12,86/12,126/12, 94/13,152/14,7/17,68/18),te članka 70. Statuta Škole,dana 10. listopada 2018.,donosim sljedeću odluku  ODLUKA  1.Poništava se natječaj za tajnicu/ka Škole objavljen dana 19....

Upisi u programe obrazovanja odraslih

U tijeku su upisi polaznika/ca obrazovanja odraslih u programima strukovnih kvalifikacija obrazovnog sektora elektrotehnika i računalstvo za školsku godinu 2018./19. Natječaj za upis možete pogledati ovdje. On-line prijavu možete obaviti ovdje.

Nastavnik/ca geografije

Nastavnik/ca geografije

Nastavnik-ca geografije – 1 izvršitelj-ica na neodređeno radno vrijeme 3 sata nastave tjedno UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu  kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj...