Author: Darko Bašić

42.sjednica

42.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 42.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Usvajanje zapisnika s 41. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvještaja za razdoblje 1.1 do 30.6.2020. godine 3.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju...

Natječaj za upis učenika u I. razred školske godine 2020./21.

Natječaj za upis učenika u I. razred školske godine 2020./21.

Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole za školsku godinu 2020./21. Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u šk.god. 2020./21. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole...

Tajnica škole-određeno

Tajnica škole-određeno

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i članka  2. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim...

Posebno priznanje “Luka Ritz”

Učenik naše Škole Tin Pribanić,2.c razred, dobitnik je posebnog priznanja “Luka Ritz” MZO-a za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.Tin je nagrađen za volontiranje na Zavodu za hematologiju Klinike za pedijatriju KBC Rijeka.Čestitke Tinu za ovu humanu i posebnu gestu!