Raspored sati dodatne i dopunske nastave

Dodatna nastava

R.B.NastavnikGrupaRazrediJutarnja smjenaPopodnevna smjena
1.Emila GrandićHrvatski jezik-DM4.A,4.B--------------Utorak predsat
Četvrtak predsat
2.Ljubica JokićEngleski jezik-priprema učenika za DM4.A,4.BPonedjeljak-7.satPonedjeljak-7.sat
3.Željko TibljašEl.instalacije-priprema
učenika za natjecanja
2.D,3.DPetak-6.satPetak-6.sat
4.Mirna Bači把K atletika,rukometČetvrtak-7.,8.satČetvrtak-7.,8.sat
5.Martina ŠuranŠŠK – nogomet, košarkaČetvrtak 7,8 satUtorak, predsat
Četvrtak 7 sat

Dopunska nastava

R.B.NastavnikGrupaRazrediJutarnja smjenaPopodnevna smjena
1.Tomislav MatićOsnove elektrotehnike1.A,1.B,1.C,1.DPetak, 7 satČetvrtak,predsat
2.

Napomena:Dodatna i dopunska nastava se izvodi kao nastava na daljinu na platformama MS Teams i Merlin.

Također pogledajte...